Jobs

Do naší rostoucí CleanUp party hledáme nadšence pro Salesforce!

* Společnost CleanUp Cloud s.r.o. (dále jen „Společnost“) prohlašuje, že všechny Vámi poskytované osobní údaje budou shromažďovány a zpracovávány pouze pro účely výběrového řízení na pracovní pozici ve Společnosti a to na dobu výběrového řízení, nejdéle však na tři roky od jejich zaslání. Odesláním této přihlášky uděluji Společnosti svůj výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů uvedených v této přihlášce a jejích přílohách a dalších údajů a informací týkajících se mé osoby ve shora uvedeném rozsahu pro účely posouzení a vyhodnocení mé žádosti o získání zaměstnání ve Společnosti, včetně ověřování údajů ve veřejných rejstřících právnických a fyzických osob z důvodu předcházení střetu zájmů s činností a působností Společnosti, a to na dobu tří let od odeslání této přihlášky. Současně prohlašuji, že jsou mi známa práva, která mi dle příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, náleží.

Nabíráme vývojáře i administrátory.

Proč pracovat s námi?

Čeká tě práce na interních projektech i pro významnou klientelu.

  • Budeš součástí motivovaného, profesionálního týmu.
  • Zajistíme ti růst v oboru.
  • Necháme ti prostor pro realizaci vlastních nápadů.
  • Těš se na různorodou práci dle svých preferencí.
  • Firemní notebook a mobil jsou u nás samozřejmostí.
  • Zajímavé firemní akce
  • Pracuj i z domova.